فروگرافی تحلیلی

آزمایش فروگرافی تحلیلی

آزمایش فروگرافی تحلیلی فراتر از تجزیه و تحلیل معمولی عناصر روغن است که مقایر را برحسب PPM، می‌سنجد. تجزیه و تحلیل مورفولوژیکی، دید دقیقی از حالت سایش تجهیزات شما ارائه می دهد.

 

  • بررسی کلی آزمایش

این آزمایش نتیجه ای فراتر از تجزیه و تحلیل معمولی سایش (قسمت در میلیون (ppm)) در بر دارد.

تجزیه و تحلیل مورفولوژیکی (فروگرافی تحلیلی)، حالت سایش موجود در تجهیزات را ارائه می دهد.

این آزمایش می تواند انواع آلیاژ ذرات سایش را طبقه بندی کند.

اطلاعات لازم را برای اتخاذ تصمیمات دقیق و قاطع برای تعمیر و نگهداری فراهم می کند.

 

  • مزایای این آزمایش

1- تجزیه و تحلیل روغن، به خصوص آزمایش فرووگرافی تحلیلی، بیشترین ارزش پولی را در بین هر تکنیک نظارت بر تعمیر و نگهداری دارد. در حالی که اکثر مدیران تعمیر و نگهداری با مفهوم کلی آنالیز روغن آشنا هستند، فروگرافی اغلب کمتر شناخته شده است.

2- فروگرافی تحلیلی به تحلیلگر روغن اجازه می دهد تا فراتر از تجزیه و تحلیل سایش معمولی آنالیز روغن سنتی عمل کند زیرا این روش هم مقادیر دقیق‌تر و هم حالات ذرات فرسایشی را مشخص می‌کند.

3- آزمایش فروگرافی تحلیلی هم حالت سایش و هم ترکیبات آلیاژی ذرات سایشی موجود را نشان می دهد. تفسیر فروگرام به تحلیلگر تصویر واضحی از مولفه(های) تشکیل شده در سیستم ارائه می دهد.

4- در بسیاری از موارد فروگرافی تحلیلی قادر به شناسایی حالت‌های سایش فاجعه‌بار است، زمانی که آزمایشات معمولی هیچ نشانه‌ای از شرایط سایش نشان نمی‌دهند.

 

  • نمونه‌ روغن‌‌های صنعتی آزمایش فروگرافی تحلیلی

هنگامی که در ارتباط با یک برنامه پایش منظم، از آنالیز روغن استفاده می شود، فرووگرافی تحلیلی اطلاعات لازم را برای اتخاذ تصمیمات مهم در مورد تعمیر و نگهداری دقیق ارائه می دهد.

 

صنعت انتقال قدرت – یاتاقان پشتیبان اصلی

اگرچه سطح عنصر آهن فقط در این نمونه روغن به طور جزئی افزایش یافته بود، اما آزمایش فروگرام تحلیلی به وضوح سایش ناشی از خستگی غلتشی را نشان داد. سپس بواسطه نتایج این آزمایش، تجهیز مورد نظر خاموش شد و بعد از بازرسی یک یاتاقان پشتیبان اصلی نشان داد که این یاتاقان چند هفته تا خرابی فاصله دارد.

                                

صنعت خودروسازی – گیربکس یکی از دستگاه‌های خط مونتاژ

به غیر از فروگرافی تحلیلی، هیچ آزمایش دیگری هیچ گونه سایش غیرطبیعی را در این نمونه روغن نشان نداد. با این حال، آزمایش فروگرافی به وضوح سایش شدید دنده را نشان داد و همچنین نشان دهنده سایش در ریشه دندان دنده بود. این آزمایش نشان داد که یک شکست فاجعه بار قریب الوقوع است.

 

                                       

 

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.