حضور در نهمین کنفرانس نگهداری و تعمیرات ایران

غرفه شرکت فنی و مهندسی نوین نت پارس با استقبال کم نظیر شرکت کنندگان در نهمین کنفرانس نگهداری و تعمیرات ایران روبرو گردید. برگزاری جلسات کارشناسی متعدد با مدیران و کارشناسان نت صنایع کشور در محل غرفه نمایشگاه و ارائه اطلاعات فنی و تخصصی در زمینه پایش وضعیت سیستم های مکانیکی و ترانسفورماتور از جمله اهداف برنامه ریزی شده در نمایشگاه کنفرانس بود. تعداد قابل توجهی از شرکت کنندکان جهت اجرای برنامه پایش وضعیت ماشین آلات و تجهیزات در خواست برگزاری دوره های آموزشی داشتند که  در این خصوص برنامه ریزی لازم انجام گردید.

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.