چهار گلوله Four ball

مقدار مورد نیاز : 200 میلی لیتر

استاندارد انجام آزمایش :
ASTM-D2783
INSO 3310

  • هدف از انجام آزمایش:

    عبارتست از کمترین مقدار بار بر حسب کیلوگرم که با به کار بردن آن، چهار ساچمه به یکدیگر جوش می خورند. این آزمایش توانایی روغنهای دنده برای تحمل بارهای زیاد (فشار پذیری) را نشان می دهد. مواد افزودنی فشارپذیر (EP) که در فرمولاسیون روغن های دنده مورد استفاده قرار می گیرند، با افزایش درجه حرارت فعال شده و با سطوح فلزی وارد واکنش می شوند، در نتيجه اين واکنش لايه روغن مناسب روي سطوح ايجاد شده و باعث جلوگيري از سايش بين سطوح فلزي مي شود. این مواد افزودنی با افزایش درجه حرارتی که در اثر بارهای ناگهانی و روان کاری شرایط مرزی ایجاد شده فعال می گردند.

    روش انجام آزمایش:

    دستگاه آزمایش با یک توپ فولادی تحت بار در حال چرخش در برابر سه توپ فولادی که به شکل یک گهواره ثابت نگه داشته شده اند، کار می کند. روان کننده نمونه سه توپ پایینی را می پوشاند. سرعت چرخش 40 دور در دقیقه است. دستگاه و روان کننده آزمایشی به دمای 18 تا 35 درجه سانتیگراد رسیده و سپس یک سری آزمایش با مدت زمان 10 ثانیه با افزایش بارها تا زمان جوشکاری انجام می شود. ده آزمایش در زیر نقطه جوش انجام می شود.

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.