چهار گلوله Four ball

مقدار مورد نیاز : ۱۰۰ میلی لیتر

استاندارد انجام آزمایش : ASTM D2783

  • هدف از انجام آزمایش:

    عبارتست از کمترین مقدار بار بر حسب کیلوگرم که با به کار بردن آن، چهار ساچمه به یکدیگر جوش می خورند. این آزمایش توانایی روغنهای دنده برای تحمل بارهای زیاد (فشار پذیری) را نشان می دهد. مواد افزودنی فشارپذیر (EP) که در فرمولاسیون روغن های دنده مورد استفاده قرار می گیرند، با افزایش درجه حرارت فعال شده و با سطوح فلزی وارد واکنش می شوند، در نتيجه اين واکنش لايه روغن مناسب روي سطوح ايجاد شده و باعث جلوگيري از سايش بين سطوح فلزي مي شود. این مواد افزودنی با افزایش درجه حرارتی که در اثر بارهای ناگهانی و روان کاری شرایط مرزی ایجاد شده فعال می گردند.

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.