پتانسیل وارنیش در روغن (VPT)

مقدار مورد نیاز : 70 میلی لیتر

استاندارد انجام آزمایش :
ASTM-D7843

 • هدف از انجام آزمایش:

  بعد از استفاده از هر روغن، آن روغن ناگزیر دستخوش واکنش‌های شیمیایی قرار گرفته و آرام آرام تخریب می‌شود. یکی از شایع‌ترین علت‌های تخریب شیمیایی روغن، اکسیداسون روغن است. اکسیداسیون باعث ایجاد رادیکال های آزاد می‌شود که این رادیکال ها با افزودنی های روغن واکنش می دهد که طی این واکنش‌ها محصولات جانبی اکسیداسیون مانند تولید می‌شود که همه آنها به نوعی آلاینده هستند. لازم به ذکر است که ویژگی مشترک همگی این پسماندها و ضایعات نرم، قطبی بودن آنها است. این محصولات جانبی اکسیداسیون ها که نرم و در ابتدا نامحلول هستند را وارنیش می‌نامند. هدف این آزمایش نیز تشخیص وجود این آلایندگی در روغن می‌باشد.

  روش انجام آزمایش:

  آماده سازی نمونه روغن چهار شبانه روز به طول می‌انجامد. ابتدا نمونه روغن به کمک آون (Oven ) به مدت 24 تا 25 ساعت در دمایی بین  60 تا 65  درجه سانتی گراد گرم می‌شود سپس نمونه به مدت 72 ساعت در محیطی تاریک و در دمای  15 تا 25  درجه سانتی گراد نگهداری می‌شود.

  پس از آماده سازی، 50ml روغن با 50ml   حلال رقیق شده به مدت 15 دقیقه مخلوط می‌شوند. سپس محلول حاصل به کمک پمپ مکش از فیلتری از جنس سلولز نیترات با مش 0/45 میکرومتری عبور داده می‌شود.

  پس از عبور کامل محلول و خشک کردن کاغذ، دستگاه طیف‌سنج رنگ، طیف رنگی لکه ایجاد شده روی کاغذ را اندازه گیری کرده و نتیجه نهایی با عدد بدون بعدی به نام ΔE نمایش داده میشود. این عدد نماینده طیف رنگ‌های قرمز، زرد و مشکی روی کاغذ فیلتر بوده و شاخصی از پتانسیل تشکیل وارنیش روغن است.

   

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.