نقطه ریزش Pour point

مقدار مورد نیاز : ۵۰ میلی لیتر

استاندارد انجام آزمایش :
ASTM-D97
INSO 201
ISO 3016
IP 15

  • هدف از انجام آزمایش:

    پایین ترین درجه دمایی که روغن میتواند در آن دما جریان داشته باشدنقطه ریزش نام دارد به عبارتی دیگر نقطه ریزش نشان دهنده توانایی روغن برای جریان داشتن در هوای سرد است.این آزمون بر اساس استاندارد بین المللی سیال ها در محدوده مجاز -۱۱ الی -۵۱ درجه سانتی گراد مورد بررسی قرار میگیرد.نقطه ریزش بالا در ابتدای شروع به کار باعث حرکت سخت سیستم و روانکاری ناکافی قطعات خواهد شد.

    روش انجام آزمایش:

    در این روش، نمونه روغن در یک ظرف قرار داده شده و از قبل گرم می‌شود و پس از آن مرحله خنک‌سازی انجام می‌شود تا روغن در دمای ۹ درجه سانتیگراد (۴۸.۲ درجه فارنهایت) بالاتر از حد انتظار ریخته شود. این امر باعث تشکیل بلورهای موم پارافین می‌شود.
    سپس نمونه در این مرحله و در هر فاصله ۳ درجه سانتیگراد پس از آن بازرسی می‌گردد. بازرسی به صورت برداشتن بخشی از دستگاه خنک کننده و کج شدن آن برای دیدن حرکت سطحی روغن است. ۳ درجه سانتی‌گراد به نقطه دمایی که روغن دیگر در آن جریان نمی‌یابد، اضافه می‌شود (زیرا این آخرین نقطه قابل جریان است) و این نقطه ریزش روغن است.

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.