ماشین آلات

ماشین آلات

امروزه در بسیاری از شرکت ها، تلاش بر این است تا اطلاعات جامع تری از تجهیزات را بصورت طبقه بندی شده در اختیار داشته باشند و با کنترل اطلاعات و شرایط لازم از بوجود آمدن توقف های غیر منتظره جلوگیری کنند. با توسعه تکنولوژی و پیشرفت صنایع، کنترل تجهیزات ماشین آلات و روانکارها به یک برنامه مدرن آنالیز روغن تبدیل شده که نتیجه آن مراقبت و نگهداری بهینه تجهیزات،‌ صرفه جویی در مصرف انرژی و افزایش عمر ماشین آلات خواهد بود. بنابراین تهیه برنامه روانکاری مناسب برای جلوگیری از فرسایش و از کارافتادگی زودرس ماشین ‌آلات صنعتی و دسترسی به بیشترین بازده مکانیکی در حداقل زمان، از اهمیت خاصی برخوردار بوده و برنامه روانکاری کمی با تعاریف روانکاری قدیمی متفاوت خواهد بود.
روانکار، آلودگیها را از محیط عملکرد قطعات دور نموده و مواد مورد نیاز آنها را از قبیل مواد جلوگیری کننده از سایش، مواد فشار پذیر، EP، مواد محافظت کننده در برابر خوردگی و غیره را در اختیار قطعات قرار می دهد. بنابراین، با توجه به اهمیت خاص روانکارها و روانکاری در صنایع، آنالیز روغن (از خانواده برنامه های PM) نیز اهمیت پیدا می کند و یکی از مهمترین و موثرترین مباحث در مراقبت وضعیت (CM) ماشین‌آلات، یک برنامه اجرایی نگهداری و تعمیرات بر پایه مراقبت وضعیت شرایط روانکار است که با تمرکز بر وضعیت روانکار و انجام آزمایش های گوناگون در محل کار تجهیزات و آزمایشگاه های معتبر، آسیب ها و خسارت های وارده به ماشین آلات را به حداقل رسانده، موجب کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری و کیفیت فرآورده های تولید خواهد شد.
همانطورکه می دانید، روغن با اجزای مکانیکی در تماس بوده، مواد خارجی آلاینده و ذرات و براده های فلزی ساییده شده از قطعات مکانیکی را گرفته و به صورت معلق در خود نگاه میدارد. از آنجائیکه تماس روغن با قطعات در حال کار در حد تماس مولکولی میباشد، با تشخیص و اندازه گیری این ناخالصی ها طی یک سری تست های بخصوص بر روی روانکار مصرفی، علاوه بر وضعیت کیفی خود روغن، اطلاعات گرانبهایی در مورد قطعات در تماس با روغن، میزان سایش و مواد آلاینده دیگر بدست خواهد آمد و یک متخصص روانکاری با استفاده از این اطلاعات می تواند برنامه نگهداری و تعمیر مناسب را ارائه دهد.
در کل، اساس کار آنالیز روغن عبارتست از: انعکاس وضعیت دقیق ماشین برای یک دوره زمانی معین از طریق نشان دادن وضعیت دستگاههای مکانیکی در حال کار.

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.