قابلیت تفکیک پذیری آب از روغن Water separability

مقدار مورد نیاز : 40 میلی لیتر

استاندارد انجام آزمایش :
ASTM-D1401
INSO 3169
ISO 6614

  • هدف از انجام آزمایش:

    توانایی روغن روان کننده برای جداسازی آب و مقاومت در برابر امولسیون یک ویژگی عملکردی مهم برای کاربردهایی است که شامل آلودگی و تلاطم آب است. تفکیک پذیری ضعیف آب روغن های روان کننده می تواند منجر به  زنگ زدگی و خوردگی، کاویتاسیون احتمالی، تخریب زودرس روان کننده، نقص مکانیکی و … شود. لذا انجام این آزمایش برای سنجیدن میزان قابلیت تفکیک پذیری آب هر روغن اهمیت بسیار بالایی دارد.

    میزان قابلیت تفکیک پذیری آب از روغن بسته به نوع و عملکرد آن روغن می‌تواند متفاوت باشد.

    روش انجام آزمایش:

    40 میلی لیتر روغن آزمایش تا دمای آزمایش 54/5 درجه سانتی گراد (یا 82 درجه سانتی گراد) گرم می شود، سپس 40 میلی لیتر آب مقطر به تدریج به یک استوانه مدرج حاوی نمونه اضافه می شود. هنگامی که محتویات به دمای آزمایش رسیدند، یک میله همزن به داخل سیلندر پایین آورده می‌شود تا مخلوط را با سرعت 1500 دور بر دقیقه به مدت 5 دقیقه هم بزند. در دمای ثابت، محتویات دست نخورده باقی می مانند، جداسازی روغن و آب در ده دقیقه اول در فواصل یک دقیقه ای و سپس در 15، 20، 30، 40، 50 و 60 دقیقه ثبت می شود. اگر جداسازی به صورت کامل انجام نگیرد یا اگر بعد از توقف به مدت 30 دقیقه یا محدودیت های زمانی مشخص دیگر، میزان جداسازی امولسیون به 3ml یا کمتر رخ ندهد، حجم روغن، آب و امولسیون باقی مانده در آن زمان گزارش می شود.

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.