فورفورال(furfural)

مقدار مورد نیاز : 50 میلی لیتر

استاندارد انجام آزمایش :
ASTM-D5837
IEC 61198

 • هدف از انجام آزمایش:

  هدف از تعیین غلظت فورفورال مشخص نمودن عمر مفید عایق کاغذی ترانسفورماتور می­ باشد.

  از آن­جا که آزمایش مستقیم بر روی کاغذ مشکل و وقت­ گیر و هزینه ­بر است، محققین به دنبال روابطی هستند که به نوعی نتایج حاصل از آنالیز شیمیایی روغن را به درجه پلیمریزاسیون DP، که نشان دهنده عمر عایق کاغذی می­باشد، ربط دهند.

  محصولات متنوعی در طی فرآیند فرسودگی کاغذ تولید می­ گردند که شامل آب، CO، CO2، ترکیبات خانواده فوران و اسیدهای آلی می­ باشند.

  روش انجام آزمایش:

  ترکیبات فورانیک در مایعات عایق الکتریکی از حجم مشخصی از نمونه آزمایشی با استفاده از استخراج مایع/مایع یا استخراج فاز جامد حاصل می‌شوند. همچنین ممکن است از تزریق مستقیم روغن استفاده شود.

  بخشی از عصاره یا مقدار کمی از نمونه روغن به یک سیستم HPLC  مجهز به ستون تحلیلی مناسب و آشکارساز UV  وارد می شود.

  ترکیبات فورانیک در نمونه آزمایشی با مقایسه با استانداردهای غلظت شناخته شده شناسایی و کمی سازی می شوند.

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.