فاینال درایو

جدول آزمایش های روغن در حال سرویس فاینال درایو
Final Drive

امروزه به منظور بررسي عملكرد سيستم هاي در حال كار اعم از موتور، گيربكس، هيدروليك ، فاينال درايو و … تعيين وضعيت دستگاه از طريق آناليز روغن به عنوان يك روش موثر و اطمينان بخش مورد توجه مي باشد. جلوگيري از پيشرفت عيوب قبل از اينكه خرابي به سطح فاجعه آميزي برسد به عنوان يكي از قابليت هاي برنامه آناليز روغن مي باشد. با بهره گیری برنامه پایش وضعیت از طریق آنالیز روغن که قابلیت بالایی در کنترل و تشخیص عیوب مکانیکی دارد، امکان بهینه سازی کار سیستم و کنترل های مختلف، نظیر بررسی روند استهلاک، کیفیت قطعات و… فراهم خواهد شد.

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.