تشخیص خوردگی نوار مسی_روغن (oil Copper Corrosion)

مقدار مورد نیاز : 100 میلی لیتر

استاندارد انجام آزمایش :
ASTM-D130
ISIRI 336

  • هدف از انجام آزمایش:

    تست خوردگی نوار مسی برای ارزیابی درجه خورندگی روانکار در برابر مس طراحی شده است. از آنجایی که برخی تجهیزات داخلی موتور خودرو، تجهیزات هواپیماها، توربین ها و … از مس ساخته شده اند، باید عدم توانایی این روانکار را در برابر خوردگی با مس سنجید که هدف این آزمایش همین است.

    روش انجام آزمایش:

    ک نوار مسی جلا داده شده بسته به نوع روغن آزمایش شده در 30 میلی لیتر نمونه در دمای بالا، 50 درجه سانتیگراد یا 100 درجه سانتیگراد، به مدت سه ساعت غوطه ور می شود.

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.