تجهیزات صنعتی

تجهیزات صنعتی

امروزه استفاده از فن‌آوری پایش وضعیت (CM) Machinery Condition Monitoring Oil Analysis از طريق آزمايش روغن با دو هدف اصلی:
•شناسايی و كنترل به موقع فرسايش غيرعادی بمنظور کاهش هزینه های نگهداری و تعمیرات، افزایش طول عمر دستگاه، کاهش هزینه مواد مصرفی، کاهش حجم ذخیره قطعات یدکی، افزایش طول عمر روغن، بالا بردن ضریب کارآئی طرح ها
•عيب‌يابی ماشين‌آلات و تجهيزات قبل از خرابی و توقف موردتوجه ميباشد.
آنالیز روغن مدت طولانی است که به عنوان یک روش نگهداری معتبر و شناخته شده، بمنظور نظارت بر وضعیت دستگاههای مکانیکی مورد استفاده قرار گرفته است. سوابق امر نشان می دهد، هنگامی که برنامه آنالیز روغن توسط یک آزمایشگاه مطمئن و با انتخاب آزمایش های مناسب توام با تعهد کامل کاربر و تجزیه و تحلیل دقیق داده های بکارگرفته می شود، نتایج ذیل حاصل می گردد:
•پایین ترین هزینه نگهداری و تعمیرات
•بالاترین نرخ بازگشت سرمایه گذاری را به همراه خواهد داشت
روغن در حال سرویس پیوسته در تماس با قطعات داخلی سیستم مکانیکی می باشد، از این رو حاوی اطلاعات جامعی در مورد فعل و انفعالات درونی سیستم و کیفیت روغن می باشد. این اطلاعات از طریق انجام آزمایش های مختلف بر روی نمونه روغن، قابل استحصال است.
با تحلیل نتایج داده ها، می توان علل و منشاء فرسایش را شناسایی و نسبت به اصلاح آن اقدام کرد.
اطلاعات بدست آمده راجع به موارد ذیل می باشد:
•وضعیت روغن (تغییرات فیزیکی و شیمیایی روغن)
•وضعیت فرسایش سیستم مکانیکی(نوع، میزان و اندازه ذرات فرسايشی)
•وضعیت آلودگی ها (بیرونی و درونی)
با استخراج اطلاعات از درون روغن در حال سرویس سیستم، این امکان بخوبی فراهم می‌گردد، تا درصورت وجود عیب در سیستم، و یا عواملی که موجب کاهش کیفیت روغن می شود شناسایی، و با شناسایی عوامل ایجاد خرابی، و انجام اقدامات اصلاحی و یا پیشگیرانه از پیشرفت عیب درمراحل اولیه با كمترين هزينه وكوتاه ترين زمان، قبل از آنکه منجر به ازکار افتادگی و توقف دستگاه گردد، جلوگیری شود.

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.