اندازه گیری میزان دی بنزیل دی سولفید(DBDS)

مقدار مورد نیاز : 50 میلی لیتر

استاندارد انجام آزمایش :
IEC 62697-1

  • هدف از انجام آزمایش:

    دی بنزیل دی سولفید یکی از غیر فعال کننده‌های سطحی گوگردی میباشد که به روغن‌های عایقی و روانکار افزوده میشود. توانایی شکسته شدن و تبدیل به سولفید مس که ترکیب خورنده گوگردی میباشد را در دماهای کمتر از 80 درجه سانتی گراد دارد. این ماده یکی از مهمترین منبع تولید سولفید مس است لذا هدف از این آزمایش سنجش مقدار DBDS در روانکار است.

    روش انجام آزمایش:

    نوار مسی آماده شده را در یک بطری تمیز 250 میلی لیتری قرار دهید که 220 میلی لیتر روغن مورد آزمایش به آن اضافه شده است. نیتروژن را به نمونه روغن با استفاده از یک شیشه با قطر داخلی یک شانزدهم اینچ به مدت 5 دقیقه به سرعت 0.5 لیتر در دقیقه وارد کنید.

    بطری را در آون با دمای 150 درجه سانتیگراد قرار دهید. پس از 15 دقیقه حرارت دادن در دمای 150 درجه سانتیگراد، دوشاخه PFTE  را تا حدی باز کنید تا فشار آزاد شود و سپس آن را دوباره بپیچانید. بطری را پس از حرارت دادن به مدت 48 ساعت در دمای 150 درجه سانتی گراد از آون خارج کنید. اجازه دهید خنک شود. نوار مسی را با احتیاط از داخل فلاسک بردارید و با استون یا حلال مناسب دیگر بشویید تا روغن تمام شود و اجازه دهید هوا خشک شود. برای بازرسی، نوار تست را به گونه ای نگه دارید که نور منعکس شده از آن با زاویه تقریباً 45 درجه مشاهده شود. اگر یک نمونه مرزی یا نامشخص است، یک دستمال آزمایشگاهی تمیز بردارید و آن را با فشار زیاد روی سطح بکشید. اگر هر یک از مواد ته نشین شده حذف شود، رسوب خورنده است و باید به این صورت گزارش شود.

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.