اندازه گیری مقدار آب و رسوبات به روش سانتریفیوژ (Centrifuge Method)

مقدار مورد نیاز : 200 میلی لیتر

استاندارد انجام آزمایش :
ASTM D96
ASTM D2273

  • هدف از انجام آزمایش:

    محتوای آب و رسوب روانکار یا نفت خام قابل توجه است زیرا می تواند باعث خوردگی تجهیزات و مشکلاتی در فرآوری شود. تعیین محتوای آب و رسوب برای اندازه گیری دقیق حجم خالص سوخت واقعی یا فرآورده نفتی در فروش، مالیات، مبادلات و نقل و انتقالات نگهداری مورد نیاز است.

    روش انجام آزمایش:

    حجم مساوی از سوخت یا نفت خام و تولوئن اشباع شده با آب در هر یک از دو لوله سانتریفیوژ مخروطی شکل قرار می گیرد. لوله های سانتریفیوژ مخروطی شکل در موقعیت عمودی تا علامت 100 میلی لیتر در یک حمام مایع با عمق کافی غوطه ور می شوند. نمونه در دمای 60 درجه سانتیگراد در داخل حمام مایع آماده می شود. پس از سانتریفیوژ، حجم لایه آب و رسوب با چگالی بالاتر در پایین لوله خوانده می شود.

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.