اندازه گیری آب به روش کارل فیشر-حجم سنجی(Karl Fischer Volumetric)

مقدار مورد نیاز : ۲۰ میلی لیتر

استاندارد انجام آزمایش :
ASTM D1744

  • هدف از انجام آزمایش:

    اندازه گیری مقدار آلودگی آب در روغن از لحاظ اثری که بر روی خواص بازدارندگی، خورندگی و اکسیداسیون روغن دارد، ضروری است. در صورتیکه آب بیشتر از 1% باشد فساد روغن و عواقب خطرناک اسیدی برای دستگاه را در بر دارد. اگر این آب به وجود آمده در روغن موتور تبخیر نشود، با ماده پاک کننده روغن، امولسیون تولید می‌کند که ممکن است سوراخ های فیلتر روغن را مسدود کند و یا باعث زنگ زدگی یا خوردگی شدید گردد. لذا تشخیص وجود آب و مقدار آن در روغن اهمیت بسیار بالایی دارد.

    روش انجام آزمایش:

    تیتراسیون حجمی بر اساس همان اصول تیتراسیون کولومتری است، با این تفاوت که محلول آند بالا اکنون به عنوان محلول تیتراتور استفاده می شود. تیتراسیون حجمی کارل فیشر از یک بورت استفاده می کند که مقادیر خاصی از حلال را در ظرفی که نمونه در آن قرار دارد تزریق می کند. در واقع مقدار حلال تزریق شده از بورت برای خنثی کردن آب موجود در نمونه است که محتوای آب را تعیین می کند. این روش عموماً برای نمونه‌هایی که حاوی آب بیشتری (چیزی بالاتر از 2٪ تا 100٪ ) هستند ایده‌آل است زیرا تزریق کردن مقادیر کم یا زیاد حلال از طریق بورت آسان‌تر و سریع‌تر است. در این آزمایش به ازای هر مول H2O یک مولI2  مصرف می شود. واکنش تیتراسیون مانند بالا ادامه می یابد و نقطه پایانی ممکن است با روش دو پتانسیومتری همانطور که در بالا توضیح داده شد شناسایی شود.

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.