اندازه گیری آب به روش تقطیر (water by Distillation)

مقدار مورد نیاز : 200 میلی لیتر

استاندارد انجام آزمایش :
ASTM-D95
ISIRI 8139
ISIRI 4081

  • هدف از انجام آزمایش:

    آگاهی از محتوای آب فرآورده های نفتی در پالایش، خرید، فروش و انتقال محصولات مهم است. مقدار آب تعیین شده توسط این روش آزمایش (با دقت 0.05 درصد) ممکن است برای تصحیح حجم درگیر در انتقال نگهداری فرآورده های نفتی و مواد قیر استفاده شود. مقدار مجاز آب ممکن است به صورت غیر قراردادی مشخص شده باشد.

    این روش آزمایشی شامل تعیین آب موجود در فرآورده های نفتی، قطران و سایر مواد قیر با روش تقطیر می شود.

    روش انجام آزمایش:

    ماده مورد آزمایش تحت رفلاکس با یک حلال غیر قابل اختلاط آب، گرم می شود، که همزمان با آب موجود در نمونه تقطیر می شود. حلال متراکم و آب به طور مداوم در یک تله، از هم جدا می شود، آب در بخش مدرج تله ته نشین می شود و حلال به محل ثابت باز می گردد.

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.