احتراق ناقص (دوده) Soot determination

مقدار مورد نیاز : 10 میلی لیتر

استاندارد انجام آزمایش : SOOT METER

  • هدف از انجام آزمایش:

    طیف‌سنجی مادون قرمز یک روش آزمایشگاهی ثابت برای ارزیابی سطوح دوده در روان‌کننده‌ها است. این روش تست می تواند برای نظارت بر تجمع دوده در روان کننده ها استفاده شود و نشان دهد که آیا دوده به حدی انباشته شده است که می تواند عملکرد روغن را به میزان قابل توجهی کاهش دهد یا خیر. مقدار زیاد دوده می تواند عملکرد روان کننده را به خطر بیندازد و باعث مسدود شدن مسیر فیلتر و روغن شود.

    روش انجام آزمایش:

    دوده سنج برای اندازه گیری دوده در روان کننده های کارکرده مطابقت دارد. این یک روش سریع و دقیق در محل یا در آزمایشگاه است که در کمتر از 30 ثانیه انجام می‌شود. مقدار دوده نشانگر کیفیت روغن و مشکلات احتمالی موتور است. دوده متر مقدار کربن معلق (دوده) در روغن های روان کننده موتور دیزل را با جذب مادون قرمز در طول موج ثابت اندازه گیری می کند

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.