آنالیز عنصری روغن (elemental analysis)

مقدار مورد نیاز : 10 میلی لیتر

استاندارد انجام آزمایش :
ASTM-D6595
ISO 18436

  • هدف از انجام آزمایش:

    از آنجایی که روغن در محیط های مکانیکی استفاده می شود، ذرات فلزی به سبب وجود سایش بین تجهیزات مکانیکی می توانند از اجزای اطراف آن ها جدا شده و روغن را فرسوده کنند و کارایی آن را کاهش دهند.وجود یا افزایش غلظت فلزات سایشی خاص می‌تواند نشان‌دهنده مراحل اولیه سایش باشد. افزایش قابل توجه عناصر آلاینده می تواند نشان دهنده وجود مواد خارجی در روان کننده ها باشد، مانند ضد یخ یا گرد و خاک، که ممکن است منجر به سایش یا تخریب روان کننده شود. این روش آزمایش، فلزات و غلظت آنها را شناسایی می کند تا روندهای مربوط به مدت زمان سایش یا میزان مسافتی که سایش رخ می‌دهد را بتوان مشخص کرد و اقدامات اصلاحی را قبل از شکست جدی تر یا فاجعه بارتر انجام داد.

    این روش، حضور آلودگی و فرسایش فلزی غیر نرمال در روغن را به سرعت نشان می­دهد و قابلیت آشکارسازی و کمی سازی مقدار عناصر، از مواد حل شده ریز تا ذراتی با اندازه تقریبی ۱۰ میکرون را دارد، لذا می­توان ترند این عناصر را بر حسب زمان ترسیم کرد و قبل از وارد شدن آسیب جدی به دستگاه اقدام اصلاحی مناسب را انجام داد.

    روش انجام آزمایش:

    آزمایش آنالیز عنصری از اثری استفاده می کند که در آن فوتون ها در طول تبخیر مواد فلزی ساطع می شوند. آزمایش با قرار دادن الکترود گرافیتی بر روی دیسک کربنی حاوی نمونه روغن، به منظور گرم کردن آن تا دمای چند هزار درجه شروع می شود. در نتیجه گرادیان پتانسیل بین الکترود و نمونه، قوسی ایجاد می‌شود که منجر به تبخیر موضعی ماده می‌شود. تحریک اتم ها در بخار مواد منجر به تشکیل پلاسمای ساطع کننده نور می شود و این تابش نور است که اساس تجزیه و تحلیل طیفی فلزات را تشکیل می دهد.

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.