آغاز ارائه خدمات پایش وضعیت از طریق آنالیز روغن

وضعیت از طریق آنالیز روغن در شرکت نفت فلات قاره – منطقه بهرگان

بابر گزاری دوره های آموزشی و توجیهی برناهه پایش وضعیت از طریق آنالیز روغن و انجام عملیات نمونه برداری روغن توسط کادر متخصص شرکت فنی و مهندسی نوین نت پارس عملاارائه خدمات پایش وضعیت ماشین آلات و ترانسفورماتورها در منطقه بهرگان آغاز گردید. با توجه به دیدگاهها و باورهای مدیران عملیاتی حاضر در منطقه در رابطه با قابلیت ها و توانمندیهای برنامه آنالیز روغن و برنامه ریزی های انجام گرفته بدون تریدید درآینده نزدیک شاهد کاهش هزینه های نگهداری و تعمیرات توام با منافع اقتصادی غیر قابل باور خواهیم بود.

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.