گاز های محلول در روغن

azEst11

آنالیز گازهای محلول در روغن ترانسفورماتور ، در صنعت تعمیر و نگهداری تجهیزات الکتریکی به عنوان مهم ترین آزمون در نظر گرفته می شود. در این روش گازهای محلول در غلظت بسیار پایین درحدppm   قابل اندازه گیری که معمولا امکان اقدام و وارد عمل شدن را پیش از خرابی و از کار افتادن تجهیزات الکتریکی فراهم می کند…ادامه مطلب