پمپ

3StageHiPressureJetPump

برنامه مراقبت وضعیت ماشین‌آلات و تجهیزات از طریق آنالیز روغن حلقه مکمل و موثر مجموعه فرآیندها از خرید تا بهره‌وری و نگهداری و تعمیرات‌ است که امروزه به عنوان دانشی نو در بکارگیری بهینه و کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری در گستره بزرگی از صنایع روز دنیا از جمله‌:  نفت،گاز، پتروشیمی…ادامه مطلب