هیدرولیک

5

مشکل امروز ما مشکل دیروز جهان صنعتی است. پافشاری در بکارگیری روش‌های سنتی نگهداری و تعمیرات، روز به روز ما را با چالش‌های بیشتری روبرو خواهد کرد.
امروزه استفاده از روش‌های نوین نگهداری و تعمیرات به جهت پیشگیری و تشخیص سریع‌تر و صحیح‌تر عیوب مکانیکی، بهینه‌سازی سیستم‌ها و کنترل‌های مختلف نظیر: بررسی روند استهلاک، کیفیت قطعات و مواد مصرفی، کاهش آلودگی های زیست محیطی، کاهش وقفه های زمانی در بهره برداری از ماشین آلات کاراتر خواهد بود.
ادامه مطلب