معرفی شرکت

    شرکت فنی و مهندسی نوین نت پارس، از تاریخ ۱۳۸۱/۱۱/۱۴ به شماره ثبت ۱۹۸۸۳۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران  فعالیت خود را در زمینه پایش وضعیت سیستم های مکانیکی و ترانسفورماتورها از طریق آنالیز روغن Oil Analysis Condition Monitoring (OCM) با هدف ترویج و توسعه فن آوریهای نوین نگهداری و تعمیرات آغاز نموده است، درطی سالهای گذشته خدمات بسیاردقیق آزمایشگاهی آنالیز روغن این شرکت بر اساس استانداردهای بین المللی با بکارگیری تجهیزات مدرن و پیشرفته آزمایشگاهی تحول محسوسی در نگرش و روشهای نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و تجهیزات صنایع کشور ایجاد واز این طریق روشهای مهندسی نگهداری وتعمیرات، جایگزین روشهای سنتی گردیده است.

    بر اساس گزارش های موجود، سازمانها و شرکتهای گیرنده خدمات، از منافع فنی، مدیریتی و اقتصادی این فن آوری بخوبی استفاده نموده و از این رهگذر در سطح ملی، علاوه بر افزایش قابلیت اطمینان، صرفه جوئیهای غیر قابل تصور اقتصادی حاصل شده است.