مخزن ترانسفورماتور

147133_0b727

عواملی که باعث خراب شدن روغن و در نتیجه عدول از خصوصیات استاندارد آن می شود عبارتند از : نفوذ رطوبت و آب، درجه حرارت بالا و شدید، اکسیداسیون و اسیدی شدن روغن، ورود ذرات معلق و ناخالصی در روغن…ادامه مطلب