مخزن تپ چنجر

post3

ترانسفورماتورها در تامین انرژی الکتریکی تجهیزات و قابلیت اطمینان خط تولید نقش کلیدی دارند. سلامت و امنیت انها در آماده بکار بودن شبکه های تولید؛ انتقال و توزیع برق از اهمیت بسزایی برخوردار می باشند…ادامه مطلب