فاینال درایو

terex-final-drive-terex-mt-40,7d83a623

امروزه به منظور بررسی عملکرد سیستم های در حال کار اعم از موتور، گیربکس، هیدرولیک ، فاینال درایو و … تعیین وضعیت دستگاه از طریق آنالیز روغن به عنوان یک روش موثر و اطمینان بخش مورد توجه می باشد. جلوگیری از پیشرفت عیوب قبل از اینکه خرابی به سطح فاجعه آمیزی برسد به عنوان یکی از قابلیت های برنامه آنالیز روغن می باشد. با بهره گیری برنامه پایش وضعیت از طریق آنالیز روغن که قابلیت بالایی در کنترل و تشخیص عیوب مکانیکی دارد، امکان بهینه سازی کار سیستم و کنترل های مختلف، نظیر بررسی روند استهلاک، کیفیت قطعات و … فراهم خواهد شد.
ادامه مطلب