فاینال درایو

terex-final-drive-terex-mt-40,7d83a623

امروزه به منظور بررسی عملکرد سیستم های در حال کار اعم از موتور، گیربکس، هیدرولیک ، فاینال درایو و … تعیین وضعیت دستگاه از طریق آنالیز روغن به عنوان یک روش موثر و اطمینان بخش مورد توجه می باشد. جلوگیری از پیشرفت عیوب قبل از اینکه خرابی به سطح فاجعه آمیزی برسد به عنوان یکی از قابلیت های برنامه آنالیز روغن می باشد…ادامه مطلب