سوخت

سوخت دیزل یا گازوئیل یکی از مشتقات نفت است که از بنزین سبکتر بوده و از آن جهت سوخت موتورهای دیزلی گوناگون مانند انواع کامیون، اتوبوس و… استفاده می گردد و میتواند توان بالایی را در  موتورهای احتراقی ایجاد نماید. سوخت دیزل می بایست عاری از آلودگی ها بخصوص گرد و خاک باشد.گرد و خاک معمولی متشکل از %۹۸ سیلیکا یا کوارتز می باشد که بسیار سایشی و خورنده می باشد رعایت سطح تمیزی سوخت…ادامه مطلب