سوخت

Fuel_Tank

سوخت دیزل یا گازوئیل یکی از مشتقات نفت است که از بنزین سبکتر بوده و از آن جهت سوخت موتورهای دیزلی گوناگون مانند انواع کامیون، اتوبوس و… استفاده می گردد و میتواند توان بالایی را در موتورهای احتراقی ایجاد نماید. سوخت دیزل می بایست عاری از آلودگی ها بخصوص گرد و خاک باشد.گرد و خاک معمولی متشکل از %۹۸ سیلیکا یا کوارتز می باشد که بسیار سایشی و خورنده می باشد رعایت سطح تمیزی سوخت بمنظور مصرف در موتورهای دیزلی بسیار حیاتی می باشددر صورت بی توجهی کارایی و بازدهی موتور دیزل کاهش یافته و موجب بروز مشکلات می شود.
ادامه مطلب