روغن نو هیدرولیک

oil-barrel

روغن هیدرولیک همچون روغن های دیگر از اختلاط روغن پایه و مواد افزودنی تولید می شود. که می تواند با توجه به نوع روغن پایه و مواد افزودنی، کاربرد های مختلفی در سیستم های گوناگون داشته باشد.روغن هیدرولیک را می توان پر مصرف ترین روغن صنعتی نامید، و از اینرو …ادامه مطلب