روغن نو موتور

144941_5f32c

روغن به عنوان یک ترکیب چند منظوره نقش بسیار مهم و اساسی در کارکرد مطمئن سیستم ایفا می کند. روانکاری و کاهش اصطکاک، اصلی ترین و مهم ترین وظیفه روغن است که باعث بهبود و راندمان سیستم می شود. تشکیل فیلم روغن با ضخامت مناسب موجب کاهش سائیدگی قطعات مختلف تا حد ممکن می گردد. . انتقال حرارت، جلوگیری از زنگ زدگی، پاک کنندگی و معلق سازی ذرات حاصل از سایش قطعات، آب بندی و… ازجمله وظایف روغن می باشد.
ادامه مطلب