توربین گازی

Original_GT13E2Assembly

سهولت اجرای برنامه مراقبت وضعیت از طریق آنالیز روغن ، بعنوان یکی از محاسن این روش می باشد. در صورتیکه آنالیز روغن به درستی و با اعمال مدیریت صحیح و بهنگام اجرا شود نه تنها قادر به کاهش قابل توجه هزینه ها در بخش نت می باشد، بلکه نقش مهمی در افزایش راندمان کار دستگاه ها خواهد داشت. از همین رو بسیاری از کشورهای صنعتی و پیشرفته در تمامی زمینه ها با استفاده از فن آوری OCM نحوه کار ماشین آلات و تجهیزات را کنترل می نمایند و از این طریق توانسته اند علاوه بر موارد اشاره شده منافع اقتصادی غیر قابل تصوری ایجاد نمایند.
ادامه مطلب