توربین بخار

1_080404tabinn

 امروزه بکارگیری روش های نوین پایش وضعیت ماشین آلات و تجهیزات از طریق آنالیز روغن بعنوان ابزاری موثر و برخوردار از قابلیت بالا در تشخیص عیوب  مکانیکی بوده و امکان بهینه سازی سیستم ها و کنترلهای مختلف نظیر بررسی روند استهلاک، کیفیت قطعات و مواد مصرفی و تعمیرات را فراهم می سازد….ادامه مطلب